De dienstverlening aan de agrarische sector is de afgelopen jaren enorm geëvolueerd. Bedrijven worden groter en technologieën staan niet stil. Als onderneming investeren wij dan ook al vele jaren, om de dienstverlening met ruime capaciteit aan te bieden. Ook bewerkingen met GPS zijn een vaste waarden geworden.

  • Drijfmest aanbrengen gras- en bouwland
  • Vaste mest spreiden
  • Ploegen / kilveren / kulteren / frezen
  • Inzaaien grassen of maïs
  • Gras oogst van maaien tot harken en oprapen, hakselen of balen persen
  • Veldspuit
  • Oogsten maïs

 

Pagina nog in opbouw